Våre tjenester


Det kan være lurt å sette bort regnskapet til noen som kan det. En oversiktelig økonomi gir deg rom for å jobbe videre med
det du er best på.

Vi kan hjelpe deg å holde fokus på din kjernevirksomhet!

Hvilken tjenester utfører vi?


Vi tilbyr alle tjenester innen regnskap som bokføring, fakturering, lønnskjøring, årsoppgjør, bistand med ligningspapirer/selvangivelse, skatteberegning og rapportering. Øvrige tjenester som økonomisk rådgivning, bistand i forbindelse ved stiftelse av nytt selskap eller ved valg av selskapsform er også tjenester vi tilbyr.

Velkommen som kunde hos oss!